HATÁSTANULMÁNY A HULLADÉK,
MINT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS
FELHASZNÁLÁSÁRÓL, NYITRA ÉS
RÉGIÓJA VALAMINT BUDAPEST
FŐVÁROS BIOGÁZ ÁLLOMÁSAIRA
VONATKOZÓLAG
HUSK/0901/2.1.2/0207
Támogatás összege:
110 653 euró

Vezető partner neve:
Nyitra város

1.    Bevezető workshop Magyarországon

A workshopon való részvétel szakemberek találkozóira adott módot, mindkét fél fontos tapasztalatokat cserétl, pozitív gyakorlati példákat ismertetett. A bevezető workshopon a megújuló energiaforrások terén dolgozó szakemberek, egyetemi tudósok és vállalatok vettek részt.

Felelős partner:MVA

Letöltés [doc] Meghívó

Letöltés [ppt] A hulladék mint megújuló energiaforrás - előadásanyag

[Helyi] dsc00206_w_t.jpg [Helyi] dsc00207_w_t.jpg [Helyi] dsc00208_w_t.jpg
[Helyi] dsc00209_w_t.jpg [Helyi] dsc00222_w_t.jpg [Helyi] dsc00225_w_t.jpg

2.    Tanulmány és helyzetfelmérés a hulladékgazdálkodás magyarországi helyzetéről, az energetikai potenciál meghatározása a határmenti terület szempotjából

A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetének leírását, az energetikai potenciál meghatározásának és a hulladék felhasználásának módjait, egyúttal a lehetőségek kiválasztásánál alkalmazott döntési kritériumok magyarázatát a magyarországi partner biztosítja, a tanulmány kidolgozásával.
A tanulmány leírja a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetét és az energetikai potenciál meghatározásának módjait, ill. felhasználási lehetőségeit, egyúttal ismerteti az alternatívák kiválasztásának kritériumait.

Felelős partner: MVA

Magyar nyelven: Letöltés [pdf] Szlovák nyelven: Letöltés [pdf]

3.    A hulladékfelhasználás mint MEF lehetséges módjainak tanulmánya

Nyitra városában  kidolgozásra kerül (a biogáz-állomásokra összpontosítva),a CO2 kibocsátás csökkentésére tett intézkedések kontextusában, a”Polgármesterek Egyezményének” értelmében.

Felelős partner: Nyitra város

A tanulmányt letöltheti: www.energiazodpadu.sk

4.    Szakemberek találkozói

Az információáramlás folyamatossága és az együttműködés intenzitása érdekében folyamatosan megvalósultak mindkét partner szakembereinek találkozói, melyek nélkülözhetetlenek a menet közben tett észrevételek és a részeredmények megítélése szempontjából.

Felelős partner: MVA, Nyitra város

Szakmai szemináriumok magyar oldalon

Budapest, 2011.11.15.

Letöltés [doc] Meghívó

Letöltés [pdf] Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában (Bocskay Balázs)

Letöltés [pdf] Hulladékok energetikai hasznosítása, technológiai lehetőségek bemutatása (Dr. Mannheim Viktória)

Letöltés [pdf] Hulladékgazdálkodás Magyarországon (Sárosi Eszter)

Letöltés [pdf] Biogáz potenciál számításai (Szárszó Tibor)

[Helyi] szeminar_1115_bp_1_t.jpg [Helyi] szeminar_1115_bp_2_t.jpg [Helyi] szeminar_1115_bp_3_t.jpg

Budapest, 2011.12.08.

Letöltés [doc] Meghívó

Letöltés [pdf] Energetikai hasznosítás Magyarország határmenti régióiban (Puzder Tamás)

Letöltés [pdf] Hulladékkereskedelem Szlovákiával (Jeff Kimbal)

Letöltés [pdf] A hulladék, mint megújuló energiaforrás (Dr. Hornyák Margit)

Tanulmányutak magyar oldalon

Budapest, 2011.11.18.

Letöltés [doc] Meghívó

[Helyi] dscf0064_t.jpg [Helyi] dscf0065_t.jpg [Helyi] dscf0066_t.jpg
[Helyi] dscf0067_t.jpg [Helyi] dscf0068_t.jpg [Helyi] dscf0069_t.jpg

Budapest, 2012.02.23.

[Helyi] honlap01_t.jpg [Helyi] honlap02_t.jpg [Helyi] honlap03_t.jpg
[Helyi] honlapra4_t.jpg [Helyi] honlapra5_t.jpg [Helyi] honlapra6_t.jpg
[Helyi] honlapra7_t.jpg [Helyi] honlapra9_t.jpg [Helyi] honlapra10_t.jpg

5.    Nyilvánosság informálása

A határ  mindkét oldalán meglévő nyilvánosság informálását szolgáló tárgyi produktumok nagyon fontosak az egymás irányában, de a partnerségen kívülre irányuló információáramlás számára is.

Felelős partner: MVA, Nyitra város

Letöltés [pdf] Plakát

Letöltés [pdf] Szórólap 1

Letöltés [pdf] Szórólap 2

Letöltés [pdf] Szórólap 3

6.    Záró workshop

A vezető partnernél, Nyitrán megvalósuló workshop mintegy összefoglalása a partnerek hulladékgazdálkodás- és megújuló energiaforrások problematikájához való innovatív hozzáállás kialakítására tett erőfeszítéseinek. Bemutatásra került a megszerzett ismereteket feldolgozó megvalósíthatósági tanulmány, javaslatok kerülnek bemutatásra az egész határmenti  régió fejlesztési terveibe való beépítés ütemtervére.

Felelős partner: Nyitra város