HATÁSTANULMÁNY A HULLADÉK,
MINT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS
FELHASZNÁLÁSÁRÓL, NYITRA ÉS
RÉGIÓJA VALAMINT BUDAPEST
FŐVÁROS BIOGÁZ ÁLLOMÁSAIRA
VONATKOZÓLAG
HUSK/0901/2.1.2/0207
Támogatás összege:
110 653 euró

Vezető partner neve:
Nyitra város

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány magyar partnerként részt vett a Nyitra város által koordinált, Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében 2011. január 1. és 2012. február 29. között megvalósuló, Hulladék, mint megújuló energiaforrás (HUSK/0901/2.1.2/0207) című projekt szakmai megvalósításában.

A projekt az energiafelhasználás csökkentésére, a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére, a CO2 és más, üvegházhatást fokozó károsanyag mennyiségének csökkentésére, továbbá a régió hulladékok általi  környezeti terhelésének csökkentésére irányul. Szeretnénk feltárni a hulladék megsemmisítésének járulékos értékkel, például energiatermeléssel járó módjának lehetőségeit az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása révén.