HATÁSTANULMÁNY A HULLADÉK,
MINT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS
FELHASZNÁLÁSÁRÓL, NYITRA ÉS
RÉGIÓJA VALAMINT BUDAPEST
FŐVÁROS BIOGÁZ ÁLLOMÁSAIRA
VONATKOZÓLAG
HUSK/0901/2.1.2/0207
Támogatás összege:
110 653 euró

Vezető partner neve:
Nyitra város